Eliberarea primului act de identitate începând cu împlinirea vârstei de 14 ani

S.P.C.L.E.P. vă informează asupra modului de obținere a primului act de identitate începând cu împlinirea vârstei de 14 ani:

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghișeul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament.

Documentele necesare sunt:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât și de părinte/reprezentant legal;
  • certificatul de naștere, original și copie;
  • actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal;
  • certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă, în cazul în care părinții sunt divorțați, original și copie;
  • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate- 7 Lei-  sau a cărții de identitate provizorie- 1 Leu-, achitată la Serviciul Impozite și Taxe al municipiului Târnăveni sau în contul primăriei municipiului, aflat la Trezorerie;
  • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original și copie.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente

  1. acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare;
  2. declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
  3. declarația pe proprie răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existenta unui imobil și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) și b). Pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții lor legali;
  4. documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

 

Programul S.P.C.L.E.P. de primire cereri și ridicare acte de identitate este:

 

LUNI – VINERI   9 – 13  
MARȚI 9 – 13 şi 15 -19

Leave a Comment

WordPress spam blocked by CleanTalk.