Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine

     Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă. Transcrierea se aprobă de către primari, după ce s-a obținut avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.

     Cererea de transcriere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 33, din Metodologia aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 64/2011, se adresează:

  • primarului unității administrativ – teritoriale pe raza căreia își are domiciliul titularul certificatului/ extrasului;
  • primarului unității administrativ – teritoriale pe raza căreia a avut ultimul domiciliu titularul certificatului/ extrasului, în cazul cetățenilor romani cu domiciliul în străinătate;
  • primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinți în România, iar în cazul în care părinții au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinți, pentru transcrierea nașterii persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinți au domiciliul în străinătate;
  • primarului sectorului 1 al municipiului București, pentru transcrierea nașterii persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinți nu au avut niciodată domiciliul în România;
  • primarului sectorului 1 al municipiului București, pentru cetățenii români cu vârsta peste 18 ani, care nu au avut niciodată domiciliul în România;
  • primarului unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au (au avut) domicilii diferite în ţară, la oricare dintre cele două primării, în cazul transcrierii certificatului de căsătorie;
  • primarului unităţii administrativ – teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului  sau primarului unităţii administrativ – teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată, în cazul transcrierii certificatului de deces.

    Cererea de transcriere se face în nume propriu ori prin împuternicit cu procură specială, autentificată după cum urmează:

 1. documentele eliberate de instituții ale statelor semnatare ale Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează;
 2. documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenții/ acorduri de asistență judiciară sunt scutite de supra-legalizare, apostilare sau orice altă formalitate;
 3. documentele care nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la lit. a. sau b. se supra-legalizează, în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992, cu completările ulterioare.

     Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naștere în nume propriu, asistați de unul dintre părinți sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială.

  Cererile de transcriere vor fi însoţite de:

 • certificatul ori extrasul în original, eliberat de autorităţile străine;
 • o fotocopie simplă a certificatului ori extrasului;
 • traducerea în limba română, autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă;
 • documentele justificative necesare pentru completarea unor rubrici, după caz.

Acte de identitate si certificate de stare civila