Formular solicitare adeverință domiciliu ultimii 5 ani – cumpărare teren agricol extravilan

În conformitate cu prevederile Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, la cererea persoanelor fizice, S.P.C.L.E.P. Târnăveni furnizează o adeverință cu domiciliile cu care cetățeanul figurează în Registrul Național de Evidență a Persoanelor în ultimii 5 ani.

Pentru obținerea acestei adeverințe, este necesară depunerea unei solicitări de furnizare date conform formularului de mai jos și achitarea taxei de furnizare date. Taxa pentru furnizarea datelor este calculată pe persoană şi se poate plăti la Serviciul Impozite și Taxe Târnăveni, online sau la oficiile poștale, prin mandat poștal, în contul specificat în pagina cuprinzând taxele serviciului.

Formularul pentru solicitarea unei adeverințe privind domiciliile avute în România în ultimii 5 ani, în vederea cumpărării de terenuri agricole situate în extravilan, în conformitate cu prevederile Legii nr.17/2014, cu modificările și completările ulterioare, se poate descărca în format DOC sau PDF.

Acte de identitate si certificate de stare civila