Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior

DOCUMENTE NECESARE:
cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată in fata lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor(SPCLEP);
– actul de identitate, dacă este cazul;
– certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original;
– certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original;
– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, achitata sediul serviciului Impozite si Taxe al primariei Tarnaveni, str.Republicii, nr.84 sau în contul municipiul Târnăveni.

 Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului. Aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului SPCLEP.
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia poate fi dată în prezenta poliţistului de siguranţă publică, la notarul public ori la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din străinătate.

Acte de identitate si certificate de stare civila