Eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă

Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, aprobate prin H.G. nr. 727/2013, extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naştere, căsătoria sau decesul persoanei, au aceeaşi putere doveditoare ca şi certificatele de stare civilă.

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă sunt utilizate exclusiv în faţa autorităţilor străine din state părţi ale Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976.

Documentele de referinţă se eliberează în aceleaşi condiţii ca şi certificatele de stare civilă.

 

Acte de identitate si certificate de stare civila