Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România

DOCUMENTE NECESARE:
cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată in fata lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor(SPCLEP);
– paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
– certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz, eliberate de oficiile de stare civilă române, original;
– certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original;
dovada adresei de reşedinţă din România, original şi copie;
– două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii, achitata sediul serviciului Impozite si Taxe al primariei Tarnaveni, str.Republicii, nr.84 sau in contul municipiul Târnăveni.

 Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului. Aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului SPCLEP.
 În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia poate fi dată în prezenta poliţistului de siguranţă publică, la notarul public ori la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din străinătate.

Acte de identitate si certificate de stare civila