Pasapoarte

Anunt important!

Până la noi ordine, se suspendă activitatea punctului de lucru Târnăveni al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Mureș.


Anunt important!

Având în vedere măsurile dispuse ca urmare a instituirii stării de urgenţă,  vă comunicăm faptul că începând cu data de 17.03.2020 pentru o perioadă de 30 de zile, preluarea cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi temporare se efectuează  la sediul S.P.C.P. Mureş exclusiv în baza programărilor online şi numai pentru persoane care prezintă documente din care rezultă necesitatea unor călătorii care se vor efectua în cel mult 30 de zile de la momentul înregistrării cererii.

Vă comunicăm de asemenea faptul că, lucrătorii S.P.C.P. Mureş nu se vor deplasa la punctul de lucru deschis în municipiul Târnăveni, pe toată durata stării de urgenţă, dispusă prin Decretul nr. 195/16.03.2020, respectiv  în data de 8 aprilie 2020.

———————

Ca urmare a adresei nr.50652/24.04.2017, a Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Mures, va informam ca incepand cu data de 21 iunie 2017, se suspenda temporar activitatea punctului de lucru al SPCEEPS Mures, deschis in municipiul Tarnaveni.

Incepand cu data de 21 iunie 2017, solicitarile pentru obtinerea de noi pasapoarte vor putea fi depuse doar la sediul SPCEEPS din Tirgu-Mures, str. Calarasilor, nr.26-28. Informatii suplimentare pot fi obtinute la nr. de telefon 0265-260475.

———————

Cu incepere de miercuri, 01 februarie 2017, Serviciul de Pasapoarte  Mures a redeschis punctul de lucru din Tarnaveni, in scopul preluarii solicitarilor de pasapoarte ale  cetatenilor municipiului.
Acesta functioneaza din 4 in 4 saptamani, in sediul SPCLEP Tarnaveni, str.22 Decembrie, nr.2.
Programul Punctului de lucru din Tarnaveni se desfasoara in intervalul orar 09:00 – 14:00, in urmatoarele zile:

 • in luna martie 2017 – in zilele de 01 si 29;
 • in luna aprilie  2017 – in ziua de 26;
 • in luna mai 2017      – in ziua de 24;
 • in luna iunie 2017    – in ziua de 21.

In continuare, zilele de functionare vor fi afisate in timp util.
Taxele pentru pasapoarte se achita la ghiseul Postei Romane, dupa cum urmeaza:

 • copii mai mici de 12 ani, pasaport cu valabilitate 3 ani – 234 lei;
 • persoane peste 12 ani, pasaport cu valabilitate 5 ani  – 258 lei.

4 Comments

 • LOGOFATU MIRELA NICOLETA spune:

  Ce acte sunt necesare pentru eliberarea unui pasaport pentru fiul meu, care are 10 ani ?
  Multumesc,

  • spclep_evp spune:

   Minorilor cetăţeni români, care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie în strainătate, li se eliberează paşapoarte simple electronice în următoarele condiţii:
   a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau, după caz, a reprezentantului legal;
   Emiterea paşaportului simplu electronic pentru minor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cu excepţia situaţiilor prevazute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează numai dupa soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţa în condiţiile legii.
   Documentele necesare pentru eliberarea paşaportului simplu electronic în cazul minorilor cu domiciliul în România, care nu au împlinit vârsta de 14 ani:
   • certificatul de naştere al minorului, în original;
   • document(e) de identitate ale parinţilor sau al unuia dintre parinţi, al reprezentantului legal sau, dupa caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
   • dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, completate pe numele minorului, în original;
   • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există
   • în situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoană împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:
   – procură specială sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
   – procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
   – hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
   – hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului, în original;
   – actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;
   – act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original.

   Pentru informatii detaliate, accesati:
   http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/indexActe1.html

 • candea marcela spune:

  unde se pot face pasapoarte in tirnaveni?

  • spclep_evp spune:

   *Pentru programul actual, vizitati sectiunea Pasapoarte*
   Serviciul Pasapoarte Mures se deplaseaza la Tarnaveni, in cladirea Primariei, din doua in doua saptamani, miercurea. Pentru a afla data exacta din care cei de la pasapoarte vor reincepe deplasarile la Tarnaveni, va rugam sa sunati la numarul de telefon 0265-443400.