Formulare transcriere

Anexe la Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobata prin Hotărârea nr. 64/2011:

  1. Cererea de transcriere, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 33 la Hotărârea nr. 64/2011 ( descarca în format DOC sau PDF)
  2. Declarație din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naștere al copilului, privind domiciliul copilului, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 34 la Hotărârea nr. 64/2011 ( descarca în format DOC sau PDF)
  3. Declarație din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 35 la Hotărârea nr. 64/2011( descarca în format DOC sau PDF)

Acte de identitate si certificate de stare civila