Transcrierea

Transcrierea certificatelor straine in actele de stare civila romane

Actele de stare civila ale cetatenilor romani intocmite in strainatate, la autoritatile locale competente, se transcriu, obligatoriu, in registrele de stare civila romane, in termen de 6 luni de la intoarcerea in tara sau de la primirea din strainatate a certificatului ori extrasului de stare civila.
Cererea de transcriere se adreseaza:
– primariei localitatii in raza careia isi are domiciliul solicitantul;
– primariei localitatii in raza careia a avut ultimul domiciliu, in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate;
– primariei Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, daca nu au avut vreodata domiciliul in Romania sau pentru persoanele care nu au implinit virsta de 18 ani, ale caror parinti au domiciliul in strainatate.
Minorii in virsta de peste 14 ani solicita transcrierea certificatelor de nastere in nume propriu asistati de unul dintre parinti sau, dupa caz de tutore; in cazul in care parintii au domicilii diferite, primaria competenta privind transcrierea certificatului de nastere poate fi oricare din cele doua primarii pe raza carora au domiciliul parintii minorului.
In cazul transcrierii certificatului de casatorie, cererea se adreseaza primarului unitatii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al sotilor, iar daca sotii au domicilii diferite, la oricare din cele doua primarii pe raza carora acestia au domiciliul.
In cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adreseaza primarului unitatii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului sau primarului unitatii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut in tara de catre persoana decedata.
Cererea de transcriere se poate face:
– in nume propriu;
– prin imputernicit cu procura speciala;
– imputernicire avocatiala.

Cererea va fi insotita de:
– certificatul ori de extrasul original;
– o fotocopie legalizata a acestuia;
– traducerea in limba romana, autentificata de un notar public sau de oficiul consular roman
– documente justificative pentru completarea unor rubrici, care nu au fost completate in certificatul original ori este evident ca au fost preluate gresit (exemplu: lipsa datei nasterii sotilor, a rubricilor privind parintii acestora, nementionarea numelui sotilor dupa casatorie, inscrierea numelui de fata al mamei casatorite in actul de nastere al copilului, inscrierea altui domiciliu pentru persoana decedata etc.).
In cazul transcrierii certificatelor de nastere, se vor anexa fotocopii ale certificatelor de nastere si casatorie ale parintilor si fotocopii dupa actele de identitate sau pasapoarte.
In situatia in care parintii minorului au domicilii diferite, parintele care solicita transcrierea certificatului va da o declaratie in fata ofiterului de stare civila delegat, cu privire la domiciliul minorului; in cazul in care transcrierea este solicitata prin imputernicit, se va solicita declaratie notariala cu privire la domiciliul minorului, daca in cuprinsul imputernicirii nu se face referire la acest aspect.
In cazul transcrierii certificatelor de casatorie, se vor anexa fotocopii ale certificatelor de nastere ale celor doi soti, precum si fotocopii dupa actele de identitate sau pasapoarte;
In cazul in care, in certificatul de casatorie procurat din strainatate nu se face referire la numele sotilor dupa casatorie, se vor anexa declaratii autentificate, din partea ambilor soti, cu privire la numele purtat dupa casatorie. Declaratiile vor fi date, in tara, la un notar public, ori la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei din strainatate, sau la un notar public strain, caz in care vor trebui sa aiba aplicata apostila conform prevederilor Conventiei de la Haga.
Certificatele sau extrasele de stare civila, precum si traducerile acestora care sunt facute in strainatate, vor fi in mod obligatoriu apostilate sau supralegalizate, dupa caz, cu exceptia celor eliberate de state cu care Romania are incheiate tratate, conventii sau acorduri de asistenta juridica, care prevad scutirea de apostilare sau supralegalizare.

4 Comments

 • Andreea S spune:

  Buna ziua
  Cat timp dureaza transcrierea unui certificat de nastere emis in UK?(copilul e nascut in 09.02.2016)
  O sa venim in tara cu titlu de calatorie (certificatul britanic e apostilat) si avem nevoie de certificatul romanesc pentru a-i face pasaport copilului.
  A-s aprecia mult daca puteti sa imi raspundeti.
  Multumesc

  • spclep_evp spune:

   Transcrierea certificatului de nastere, daca toate documentele sunt in regula, dureaza pana la 30 de zile, cu posibilitatea prezentarii in audienta la Directia Judeteana de Evidenta persoanelor, in cazul in care exista o urgenta. Urgenta trebuie dovedita printr-un bilet de avion/autocar sau o adeverinta de la locul de munca din care sa rezulte data de la care trebuie sa reluati lucrul.

 • spclep_evp spune:

  Daca intrebarea mai e de actualitate, va informez ca in conformitate cu H.G. 41/2003:
  „SECŢIUNEA a 7-a
  Înscrierea menţiunilor de schimbare a numelui
  şi/sau prenumelui intervenite în străinătate

  Art. 117. – (1) Schimbarea numelui şi/sau a prenumelui intervenită în străinătate, privind persoanele ale căror acte de naştere şi de căsătorie sunt înregistrate în România, se înscrie prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă, cu respectarea prevederilor art. 93.
  (2) Documentele administrative sau judecătoreşti în baza cărora s-a dispus în străinătate schimbarea numelui de familie sau a prenumelui sunt supuse condiţiilor de legalizare/supralegalizare prevăzute la art. 72 alin. (6).
  (3) Cererea de înscriere a menţiunii se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se opereze menţiunea de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6) sau prin împuternicire avocaţială, şi este însoţită de următoarele documente:
  a) documentul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, emis de autorităţile străine, în original şi în fotocopie;
  b) traducerea legalizată a documentului, în original şi în fotocopie;
  c) fotocopia certificatului de naştere şi/sau de căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii;
  d) fotocopia paşaportului emis de autorităţile române sau, după caz, străine, al persoanei reprezentate.
  Art. 118. – (1) Cetăţenii români aflaţi în străinătate, în al căror statut civil a intervenit una dintre modificările referitoare la divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume – în cazul când schimbarea s-a făcut în baza unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau în unul dintre statele cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică ori hotărâri judecătoreşti care sunt recunoscute în prealabil de către tribunalul competent din ţară -, pot depune, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă, cerere însoţită de documentele justificative, în vederea înscrierii în registrele de stare civilă române a schimbărilor intervenite în statutul lor civil.
  (2) Când schimbarea numelui şi/sau prenumelui se face în baza unui document administrativ, acesta, alături de celelalte documente prevăzute la art. 117 alin. (3), se anexează în fotocopie legalizată de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă, în vederea înscrierii menţiunii.
  (3) La înscrierea menţiunilor de schimbare a numelui de familie intervenite în străinătate, precum şi la eliberarea certificatelor de stare civilă titularilor actelor se aplică prevederile art. 113 alin. (1) şi (2).
  (4) M.A.E. – D.C. trimite D.E.P.A.B.D. cererea, însoţită de întreaga documentaţie, cu privire la înscrierea menţiunilor pe marginea actelor de stare civilă.
  (5) D.E.P.A.B.D. avizează înscrierea menţiunilor, procedează la procurarea certificatelor sau extraselor de stare civilă, după caz, şi le transmite, prin M.A.E. – D.C., care solicită titularului achitarea taxelor consulare aferente.”

  Atentie la prevederile alin.6 din art.72:
  ” (6) Documentele administrative emise de autorităţile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum şi traducerile acestora, care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează;
  b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;
  c) documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992, cu completările ulterioare.”
  Compartimentul de stare civila poate fi contactat telefonic apeland centrala primariei Tarnaveni la nr. +40265443400.

 • Lupu Dorel spune:

  Buna ziua
  Ma numesc L—— si sunt nascut in Tirnaveni pe – August 1979.
  In 2005 am imigrat in Canada si in 2010 am facut o cerere de schimbare de nume , aici in Canada din H—— (numele meu la nastere) in L——–.
  Baiatul meu e nascut in Canada pe 19 Mai 2008 si i-am dat numele la nastere H———– si l-am inscris in registrul de stare civila din Romania prin intermediul Consulatului Romanesc la Montreal , iar cand am facut cererea de schimbare de nume ptr mine am facut-o si pentru el.
  In concluzie Amandoi avem certificate de nastere romanesti pe numele vechi (H— D— respectiv L— A—- S—-) iar certificatele de nastere Canadiene, pasapoarte si toate actele canadiene sunt pe numele nou (L—) si vreau sa fac cererea de schimbare de nume in Romania prin intermediul unui prieten din Romania cu o imputernicire speciala.
  Intrebarea este:
  Pot sa-l trimit sa depuna cerere de schimbare de nume pentru noi doi la Primaria Tarnaveni sau e obligat sa mearga la Bucuresti?
  Pot sa am numarul de telefon de la departamentul care se ocupa de asta?

  Va multumesc anticipat,
  Dorel Lupu

Leave a Comment