Înregistrarea căsătoriei

1. Casatoria intre doi cetateni romani
2. Casatoria intre un cetatean roman si un cetatean strain(casatorie mixta)

1. Casatoria intre doi cetateni romani

Declaratia de casatorie se face personal, de catre viitorii soti, in scris, la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria locului de domiciliu sau de resedinta al unuia dintre ei.
in cazul in care unul dintre viitorii soti nu se afla in localitatea unde urmeaza a se incheia casatorie, el poate face declaratia de casatorie la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta, care o va transmite, in termen de 48 de ore, la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria localitatii unde urmeaza a se incheia casatoria.

Casatoria poate fi incheiata la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la o alta primarie decat cea in a carei raza teritoriala domiciliaza sau isi au resedinta viitorii soti, cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale unde se incheie casatoria.
Odata cu declaratia de casatorie, viitorii soti vor prezenta urmatoarele documente:
– documentul cu care se face dovada identitatii, in original si in copie;
– certificatul de nastere, in original si in copie;
– certificatul medical privind starea sanatatii, valabil 14 zile de la data emiterii si care trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu casatori (certificat prenuptial);
– acte, in original si in copii traduse si legalizate ori certificate de ofiterul de stare civila, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare daca este cazul (certificatul de deces al fostului sot, certificatul de nastere sau de casatorie, cu mentiunea de desfacere a casatoriei, sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila);
– declaratie (formular tipizat) din care sa rezulte ca nu cunosc nici un motiv de natura legala care sa impiedice incheierea casatoriei.
Dovada identitatii pentru cetatenii romani se poate face cu buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, care trebuie sa fie valabile atat la data depunerii declaratiei de casatorie, cat si la data oficierii casatoriei.
in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate (C.R.D.S.), acestia se vor legitima cu pasaportul aflat in termen de valabilitate, iar unul dintre viitorii soti va prezenta si cartea de identitate provizorie prin care sa faca dovada formei de sedere legala pe raza S.P.C.L.E.P. / primariei unde urmeaza sa fie incheiata casatoria.
Termenul legal de incheiere a casatoriei este de 10 zile de la data cand a fost inregistrata declaratia de casatorie. in acest termen se cuprind atat ziua cand a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria.
in aceeasi zi cu primirea declaratiei de casatorie, ofiterul de stare civila dispune publicarea acesteia, prin afisarea in extras, intr-un loc special amenajat, la sediul primariei unde urmeaza sa se incheie casatoria, precum si pe pagina de internet a acesteia.
Orice persoana poate face opunere la casatorie, daca exista o piedica legala ori daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opunerea la casatorie se va face numai in scris, cu aratarea dovezilor pe care ea se intemeiaza.
Casatoria nu poate fi dovedita decat prin certificatul de casatorie, eliberat pe baza actului intocmit in registrul actelor de stare civila.

2. Casatoria intre un cetatean roman si un cetatean strain(casatorie mixta)

2.1. Legitimarea cetatenilor straini la incheierea casatoriei

Cetatenii straini care doresc sa incheie casatorii pe teritoriul Romaniei vor face dovada identitatii si a dreptului de sedere, astfel:
a) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European cu documentul de identitate sau pasaportul emise de statul ai caror cetateni sunt;
b) Strainii din statele terte: cu pasaportul emis de statul ai caror cetateni sunt, in care sa fie aplicata viza de intrare pe teritoriul Romaniei;
c) Apatrizii cu pasaport emis in baza Conventiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, insotit de permisul de sedere temporara sau permanenta;
d) Cetatenii straini carora li s-a acordat o forma de protectie in Romania cu document de calatorie emis in baza Conventiei de la Geneva din 1951 sau cu documentul de calatorie pentru strainii care au obtinut protectie subsidiara-protectie umanitara conditionata;
e) Cetatenii straini solicitanti de azil in Romania cu pasaportul emis de statul ai caror cetateni sunt, insotit de documentul temporar de identitate.

*Documentele de identitate si viza de intrare pe teritoriul Romaniei trebuie sa fie valabile atat la data depunerii declaratiei de casatorie, cat si la data oficierii casatoriei.

I. Cetatenii straini, la depunerea dosarului de casatorie trebuie sa prezinte, pe linga documentele enumerate mai sus, si documentul eliberat sau autentificat de misiunea diplomatica a statului de cetatenie acreditata in Romania, din care sa rezulte ca cetateanul strain indeplineste conditiile de fond prevazute de legea sa nationala si nu exista impedimente pentru a incheia casatoria in Romania.
Cetatenii statelor cu care Romania a incheiat tratate/conventii/acorduri de asistenta juridica in materie civila si de dreptul familiei vor prezenta documente eliberate de autoritatile competente din tarile respective, datate recent – maxim 3 luni de la emitere, ori care au prevazut in continut termenul de valabilitate. Aceste state sunt urmatoarele: Republica Albania, Republica Austria, Belgia, Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Ceha, Republica Populara Chineza, Republica Populara Democrata Coreea, Croatia, Cuba, Republica Franceza, Republica Moldova, Republica Muntenegru, Republica Macedonia, Republica Populara Mongola, Republica Polona, Federatia Rusa, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Ungara, Ucraina.
Documentele eliberate de aceste state sunt SCUTITE DE APOSTILARE (exceptand Belgia) si SUPRALEGALIZARE.

II. Cetatenii ale caror state nu au misiune diplomatica sau oficiu consular de cariera acreditat in Romania vor da declaratii pe proprie raspundere, autentificate de un notar public, din care sa rezulte ca viitorul sot, cetatean strain sau apatrid, nu este casatorit si indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala pentru incheierea casatoriei.

III. Cetatenii straini vor prezenta si declaratii notariale din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile necesare incheierii casatoriei in Romania.

IV. Reglementari speciale la incheierea casatoriei dintre un cetatean roman si un cetatean strain apartinand unuia din urmatoarele state: Israel, Norvegia, Elvetia, Arabia Saudita, Kuwait, Germania, Ucraina, Republica Moldova, Olanda, Bosnia si Hertegovina, Republica Ceha, Cuba, India, Ungaria, Georgia.

a) Cetatenii israelieni, pentru incheierea casatoriei in Romania, vor face dovada indeplinirii conditiilor de fond cerute de legea lor nationala, cu urmatoarele documente:
– extras de inregistrare civila sau extras din evidentele populatiei, eliberat de Ministerul de Interne, in original, copie si traducere legalizata a acestuia;
– in cazul in care persoana este divortata sau vaduva se solicita, dupa caz, hotararea de divort sau certificatul de deces, in original, copie si traducere legalizata a documentului;
– documentele prezentate vor avea ca termen de valabilitate maxim 3 luni de la data emiterii.
Documentele emise de autoritatile israeliene trebuie sa fie apostilate.

b) Cetatenii norvegieni, la incheierea casatoriei in Romania vor face dovada indeplinirii conditiilor de fond ale legii norvegiene, prin prezentarea unui document eliberat de Centrul National de inregistrare (Confirmation of Registered Information), care trebuie sa fie legalizat cu Apostila de o Prefectura din Norvegia sau de Ministerul Regal al Afacerilor Externe. Documentele emise de autoritatile norvegiene trebuie sa fie apostilate.

c) Cetatenii elvetieni vor prezenta numai un document eliberat de autoritatile din Elvetia sub forma unui certificat de capacitate matrimoniala, care trebuie sa aiba aplicata Apostila conform prevederilor Conventiei de la Haga din 05.10.1961.Documentele emise de autoritatile elvetiene trebuie sa fie apostilate.

d) Cetatenii sauditi care doresc incheierea casatoriei in Romania se vor adresa forurilor de resort din Regat pentru aprobarea casatoriei; aprobarea se transmite Ambasadei Regatului Arabiei Saudite din Romania, ambasada eliberand o dovada privind incheierea casatoriei.Documentele emise de autoritatile saudite trebuie sa fie supralegalizate.

e) Cetatenii kuwaitieni vor face dovada indeplinirii conditiilor de fond ale legii lor nationale la incheierea casatoriei in Romania numai prin aprobarea scrisa eliberata de Ambasada Statului Kuwait la Bucuresti. Documentele emise de autoritatile kuwaitiene trebuie sa fie supralegalizate.

f) Cetatenii germani vor face dovada indeplinirii conditiilor de fond prin prezentarea certificatului de capacitate de casatorie eliberat de catre oficiul de stare civila competent din Germania, in original, apostilat, impreuna cu traducerea in limba romana, legalizata de notarul public. Documentele emise de autoritatile germane trebuie sa fie apostilate.

g) Cetatenii ucrainieni in vederea inregistrarii unei casatorii si a confirmarii starii lor civile vor prezenta o declaratie pe propria raspundere, legalizata de catre reprezentantul diplomatic, oficiul consular al Ucrainei sau notar, prin care se confirma ca persoana in cauza nu este casatorita.Documentele emise de autoritatile ucrainiene sunt scutite de apostilare.

h)Cetatenii moldoveni vor prezenta la depunerea dosarului de casatorie Certificatul de stare civila eliberat de organele de stare civila ale Ministerului Dezvoltarii Informationale al R. Moldova sau de catre functionarii consulari ai misiunii diplomatice si consulare ai R. Moldova, in colaborare cu institutia mentionata. Legitimarea se va face in baza pasaportului valabil si a vizei de sedere valabila atat la depunerea dosarului cat si la oficierea casatoriei. Documentele emise de autoritatile moldovene sunt scutite de apostilare.

i) Cetatenii olandezi stabiliti in alta tara care doresc sa se casatoreasca in Romania si care fac dovada sederii pe teritoriul Romaniei cu un document emis de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, vor depune la dosarul de casatorie declaratie notariala din care sa rezulte ca nu mai au o alta casatorie incheiata si nedesfacuta.Documentele emise de autoritatile olandeze trebuie sa fie apostilate.

j) Cetatenii bosniaci la depunerea dosarului de casatorie vor prezenta certificatul de cutuma eliberat de institutiile autoritatilor locale din Bosnia si Hertegovina. Documentele emise de autoritatile bosniace sunt scutite de apostilare.

k) Cetatenii cehi la depunerea dosarului de casatorie vor prezenta certificatul de stare civila eliberat de oficiile de stare civila din Republica Ceha. Documentele emise de autoritatile cehe sunt scutite de apostilare.

l) Cetatenii cubanezi care doresc sa incheie casatorii pe teritoriul Romaniei vor face dovada indeplinirii conditiilor de fond ale legii lor nationale prezentand la dosar certificatul de nastere tradus si legalizat in Cuba la Ministerul de Externe si declaratia de celibat, pe proprie raspundere, data in fata unui notar din Republica Cuba, tradusa si legalizata la Ministerul de Externe din Cuba sau emisa de Ambasada Republicii Cuba in Romania. Documentele emise de autoritatile cubaneze sunt scutite de apostilare.

m) Cetatenii indieni care doresc sa incheie casatorii pe teritoriul Romaniei vor prezenta dovada eliberata de Ambasada Indiei, insotita de un document eliberat de autoritatile locale competente, datat recent – maxim 3 luni de la emitere, sau in cuprinsul caruia se regaseste termenul de valabilitate, din care sa rezulte ca persoana in cauza nu este casatorita, sau ca este divortata (si prezinta in acest sens documente in original, copie si traducere legalizata in limba romana) ori vaduv (si prezinta in acest sens dovada incetarii casatoriei anterioare.Documentele emise de autoritatile indiene trebuie sa fie apostilate.

n) Cetatenii maghiari vor prezenta la depunerea dosarului de casatorie adeverinta de stare civila obtinuta prin intermediul reprezentantelor diplomatice maghiare. Documentele emise de autoritatile maghiare sunt scutite de apostilare.

o) Cetatenii georgieni vor depune la dosarul de casatorie declaratia de celibat care poate fi eliberata atat de catre Directia Servicii Publice din cadrul Ministerului Justitiei (apostilata conform prevederilor Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine), cat si de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Georgiei acreditate in strainatate. Documentele emise de autoritatile georgiene trebuie apostilate.

V. Documentele administrative emise de statele semnatare ale Conventiei de la Haga vor fi in mod obligatoriu APOSTILATE.

VI. Documentele administrative emise de autoritatile care nu au ratificat Conventia de la Haga si nu au tratate/conventii/acorduri incheiate cu Romania, vor fi in mod obligatoriu supralegalizate, in conformitate cu prevederile art.162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.

SUPRALEGALIZARE – pe linga stampila organului emitent, actul trebuie sa aiba stampila Ambasadei sau Consulatului roman din statul de origine, sau a Ambasadei ori Consulatului statului de origine din Romania si, in ambele situatii, stampila Ministerului Afacerilor Externe – Directia Generala Afaceri Consulare – Biroul Legalizari Documente.

Ministerul Afacerilor Externe

Departamentul Consular

Biroul Legalizari Documente

Adresa: Aleea Alexandru nr. 24, Sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.319.68.75
E-mail: legalizari@mae.ro

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
luni 8:30-12:00 13:00-15:30
marti 8:30-12:00 13:00-15:30
miercuri 8:30-12:00 13:00-15:30
joi 8:30-12:00 13:00-15:30
vineri 8:30-12:00 13:00-15:30
Supralegalizarea se efectueaza in ziua depunerii cererii.

VII. In cazul persoanelor care au statutul de refugiat sau de solicitant de azil in Romania si au dobandit cetatenia romana, documentele de stare civila sunt exceptate de la apostilare sau supralegalizare.

4 comentarii la „Înregistrarea căsătoriei”

 1. Ce fel de cercetari poate face ofiterul de stare civila pentru clarificarea unei opozitii la casatorie? Poate sesiza, cere informatii de la parchet , politie, autoritate tutelara etc. sau se rezuma la a verifica doar actele de la dosar? Multumesc

  1. Conform Codului Civil, privind Opoziţia la căsătorie:
   ” Art. 285. – (1) Orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
   (2) Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază. ”
   Prin urmare, ofiterul de stare civila efectueaza toate verificarile necesare pentru clarificarea unei opozitii la casatorie, in functie de elementele cuprinse in acea opozitie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WordPress spam blocked by CleanTalk.

Acte de identitate si certificate de stare civila