Certificate

Certificatele de stare civila se elibereaza numai cetatenilor care poseda act de identitate valabil, care poate fi:
– buletinul de identitate/cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie – pentru cetatenii romani cu domiciliul in tara;
– pasaportul – pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, cetatenii straini si apatrizii care au acte inregistrate in tara;
– carnetul de identitate si legitimatia provizorie – pentru cetatenii straini cu domiciliul sau resedinta in Romania.
In cazul cetatenilor romani cu domiciliul in tara, cand acestia solicita eliberarea unui certificat de stare civila si nu detin act de identitate valabil, vor fi indrumati ca, in prealabil, sa se prezinte la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor pentru eliberarea unei carti de identitate provizorii.
Certificatele de nastere si de casatorie se elibereaza numai titularilor sau reprezentantilor legali ai acestora, iar certificatele de deces se elibereaza membrilor familiei sau altor persoane indreptatite.
Certificatele de stare civila se pot elibera si altor persoane imputernicite prin procura speciala sau imputernicire avocatiala, iar persoanele cu domiciliul sau resedinta in strainatate pot solicita procurarea certificatelor si pe cale diplomatica.
Solicitarea eliberarii certificatelor de stare civila se poate face atat la primaria care are in pastrare registrele in care au fost inregistrate actele, cat si la primaria locului de domiciliu.

2 Comments

 • Simina Onetiu spune:

  Buna ziua,

  Eu as avea nevoie de un certificat de celibat si un certificar de cutuma. M-am nascut in Tarnaveni, dar acum locuiesc in Spania.

  Cum as putea face ca sa obtin aceste doua certificate? Aveti vreo forma de a le cere on-line?

  Multumesc,
  Simina Onetiu

  • spclep_evp spune:

   In conformitate cu Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobata prin Hotărâre Guvernului României nr. 64 din 26/01/2011 la articolul nr.10, litera d:

   ” Art. 10. – Ofiţerii de stare civilă delegaţi au următoarele atribuţii:
   d) eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă; ”

   iar in conformitate cu Ordonanţă Guvernului României nr. 33 din 30/01/2002, privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, articolul nr.3:
   ” Art. 3. – (1) Certificatele şi adeverinţele se eliberează numai la cererea scrisă a persoanei sau a persoanelor îndreptăţite ori a mandatarului acestora şi numai în situaţia în care confirmarea, respectiv atestarea dreptului sau faptului, le privesc în mod direct.
   (2) În cazurile în care reglementările legale în vigoare permit eliberarea certificatelor şi a adeverinţelor fără prezentarea cererii scrise, eliberarea acestora se face ca atare.
   (3) Certificatele şi adeverinţele pot fi eliberate şi mandatarului persoanei sau persoanelor îndreptăţite. ”

   Prin urmare cererea dumneavoastră poate fi facută personal sau printr-un împuternicit legal al dvs..

Leave a Comment