Eliberarea certificatelor de stare civila

  Certificatele de stare civilă se eliberează, la cerere, persoanei îndreptăţite, personal sau prin împuternicit cu procură specială, pe baza înregistrărilor şi a menţiunilor înscrise în registrele de stare civilă.

  Cetăţenilor români cu domiciliul în România li se eliberează certificatul de stare civilă  în baza actul de identitate aflat în termen de valabilitate.

  Minorii în vârstă de peste 14 ani, care au act de identitate, solicită şi primesc certificatul de naştere în nume propriu ori prin împuternicit cu procură specială, iar cei care nu au avut niciodată act de identitate, solicită eliberarea certificatului de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore, care semnează cererea.

  În cazul persoanelor majore a căror naştere a fost înregistrată tardiv, ca urmare a punerii în aplicare a hotărârii judecătoreşti definitive şi după caz irevocabile, certificatul de naştere se eliberează, la solicitarea titularului prin cerere adresată structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P./unităţii administrativ teritoriale care a efectuat verificările în dosarul privind înregistrarea tardivă a naşterii.

  Cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în ţară li se eliberează certificate pe baza paşaportului. Dacă paşaportul este expirat, structura de stare civilă efectuează verificări la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., prin care se stabilesc datele cu care cetăţeanul român este înscris în R.N.E.P..  Eliberarea certificatului de stare civilă se face în baza acestor verificări şi a paşaportului expirat sau a titlului de călătorie, după caz.

  Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în ţară şi au paşaportul românesc pierdut/furat/deteriorat sau nu au avut niciodată paşaport românesc li se eliberează certificate pe baza documentului valabil eliberat de autorităţile străine.
Persoanele arestate sau aflate în detenţie depun la serviciul de stare civilă pe raza caruia se află locul de detenţie cererea de eliberare a certificatelor de stare civilă, prin administraţia locului de detenţie care certifică şi identitatea solicitantului.

  Certificatul de naştere se eliberează titularului actului sau reprezentantului legal, personal sau prin împuternicit cu procură specială.

  Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi. Pentru soţul supravieţuitor sau, în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se pot elibera certificate de căsătorie, cu menţiunile corespunzătoare.

  Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.

2 comentarii la „Eliberarea certificatelor de stare civila”

 1. Buna ziua,

  Eu as avea nevoie de un certificat de celibat si un certificar de cutuma. M-am nascut in Tarnaveni, dar acum locuiesc in Spania.

  Cum as putea face ca sa obtin aceste doua certificate? Aveti vreo forma de a le cere on-line?

  Multumesc,
  Simina Onetiu

  1. In conformitate cu Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobata prin Hotărâre Guvernului României nr. 64 din 26/01/2011 la articolul nr.10, litera d:

   ” Art. 10. – Ofiţerii de stare civilă delegaţi au următoarele atribuţii:
   d) eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă; ”

   iar in conformitate cu Ordonanţă Guvernului României nr. 33 din 30/01/2002, privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, articolul nr.3:
   ” Art. 3. – (1) Certificatele şi adeverinţele se eliberează numai la cererea scrisă a persoanei sau a persoanelor îndreptăţite ori a mandatarului acestora şi numai în situaţia în care confirmarea, respectiv atestarea dreptului sau faptului, le privesc în mod direct.
   (2) În cazurile în care reglementările legale în vigoare permit eliberarea certificatelor şi a adeverinţelor fără prezentarea cererii scrise, eliberarea acestora se face ca atare.
   (3) Certificatele şi adeverinţele pot fi eliberate şi mandatarului persoanei sau persoanelor îndreptăţite. ”

   Prin urmare cererea dumneavoastră poate fi facută personal sau printr-un împuternicit legal al dvs..

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WordPress spam blocked by CleanTalk.

Acte de identitate si certificate de stare civila