Prezentare serviciu

Vă informăm că,
pentru a veni în sprijinul cetățenilor care doresc să voteze
și nu posedă acte de identitate aflate în valabilitate,

SPCLEP Târnăveni

are program cu publicul în zilele de :
08.06.2024, între orele 8-16
09.06.2024, între orele 07-22.

Stare civilă

Evidența Persoanelor

Pașapoarte

Permise

Compartimentul Stare Civila se ocupa cu înregistrarea actelor și faptelor de stare civila: nașteri, căsătorii, decese, precum și cu transcrierea certificatelor de stare civila străine, schimbarea de nume pe cale administrativa Compartimentul Evidența Persoanelor se ocupa cu punerea în legalitate a cetățenilor cu acte de identitate, carte de identitate și carte de identitate provizorie, precum și cu furnizarea de informații din Registrul Național de Evidența Persoanelor, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Până la noi ordine, se suspendă activitatea punctului de lucru Târnăveni al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidenţa Paşapoartelor Simple Mureş.

Informații suplimentare pot fi obținute la nr. de telefon 0265-260475.

Până la stabilirea metodologiilor de lucru care să ne permită furnizarea acestor servicii, cetățenii se vor adresa Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Târgu Mureș, str. Călărașilor, nr.26-28

 

Serviciile publice comunitare locale au următoarele atribuţii principale:
a) întocmesc, ţin evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă;
b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
c) întocmesc şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
d) întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii;
e) actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor cu datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv;
e1) furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a populaţiei;
e2) utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
f) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;
g) Abrogată prin punctul 3. din Lege nr. 243/2009 începând cu 02.07.2009.
h) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
i) primesc, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de alegător, paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;
j) primesc de la serviciile publice comunitare competente cărţile de identitate, cărţile de alegător, paşapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pe care le eliberează solicitanţilor;
k) ţin registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate.
(Ordonanta nr. 84/2001)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WordPress spam blocked by CleanTalk.

Acte de identitate si certificate de stare civila