Prezentare serviciu

Stare civila

Evidenta Persoanelor

Pasapoarte

Permise

Compartimentul Stare Civila se ocupa cu inregistrarea actelor si faptelor de stare civila: nasteri, casatorii, decese, precum si cu transcrierea certificatelor de stare civila straine, schimbarea de nume pe cale administrativa Compartimentul Evidenta Persoanelor se ocupa cu punerea in legalitate a cetatenilor cu acte de identitate, carte de identitate si carte de identitate provizorie, precum si cu furnizarea de informatii din Registrul National de Evidenta Persoanelor, cu respectarea Legii nr.677/2001. Anunt important!
Ca urmare a adresei nr.50652/24.04.2017, a Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Mures, va informam ca incepand cu data de 21 iunie 2017, se suspenda temporar activitatea punctului de lucru al SPCEEPS Mures, deschis in municipiul Tarnaveni.
      Incepand cu data de 21 iunie 2017, solicitarile pentru obtinerea de noi pasapoarte vor putea fi depuse doar la sediul SPCEEPS din Tirgu-Mures, str. Calarasilor, nr.26-28. Informatii suplimentare pot fi obtinute la nr. de telefon 0265-260475.
Pana la stabilirea metodologiilor de lucru, care sa ne permita furnizarea acestor servicii, cetatenii se vor adresa Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Tirgu Mures, str. Calarasilor, nr.26-28

 

Serviciile publice comunitare locale au următoarele atribuţii principale:
a) întocmesc, ţin evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă;
b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
c) întocmesc şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
d) întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii;
e) actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor cu datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv;
e1) furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a populaţiei;
e2) utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
f) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;
g) Abrogată prin punctul 3. din Lege nr. 243/2009 începând cu 02.07.2009.
h) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
i) primesc, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de alegător, paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;
j) primesc de la serviciile publice comunitare competente cărţile de identitate, cărţile de alegător, paşapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pe care le eliberează solicitanţilor;
k) ţin registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate.
(Ordonanta nr. 84/2001)

Leave a Comment