Prezentare serviciu

Anunt important pentru perioada stării de alertă

În conformitate cu art.15 al.5 din O.U.G.97/2005, „Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

Pentru urgențe justificate prin documente, vă rugăm să solicitați înscrierea în audiență.

Vă informăm că, în conformitate cu art. 4 alin.5 din Legea nr. 55/2020, valabilitatea actelor de identitate, expirate din data de 01.03.2020 și până în prezent este prelungită cu încă 90 de zile de la data încetării stării de alertă.

Având în vedere problemele generate de pandemie, în conformitate cu dispoziția nr.1240/2020 a primarului municipiului Târnăveni, începând cu data de 13.11.2020, primirea cetățenilor la ghișeul compartimentului Evidența Persoanelor este limitată, conform orarului de mai jos:

Luni, Miercuri, Joi, Vineri: 09:00 – 13:00
Marți:                                              14:00 – 18:00

La intrarea în sediul serviciului este obligatorie purtarea măștii, dezinfectarea mâinilor și evitarea aglomerării de persoane, în special în zona ghișeului.

Stare civilă

Evidența Persoanelor

Pașapoarte

Permise

Compartimentul Stare Civila se ocupa cu înregistrarea actelor și faptelor de stare civila: nașteri, căsătorii, decese, precum și cu transcrierea certificatelor de stare civila străine, schimbarea de nume pe cale administrativa Compartimentul Evidența Persoanelor se ocupa cu punerea în legalitate a cetățenilor cu acte de identitate, carte de identitate și carte de identitate provizorie, precum și cu furnizarea de informații din Registrul Național de Evidențta Persoanelor, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Anunt important!

Până la noi ordine, se suspendă activitatea punctului de lucru Târnăveni al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidenţa Paşapoartelor Simple Mureş.

Informații suplimentare pot fi obținute la nr. de telefon 0265-260475.

Până la stabilirea metodologiilor de lucru, care să ne permită furnizarea acestor servicii, cetățenii se vor adresa Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Târgu Mureș, str. Călărașilor, nr.26-28

 

Serviciile publice comunitare locale au următoarele atribuţii principale:
a) întocmesc, ţin evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă;
b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
c) întocmesc şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
d) întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii;
e) actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor cu datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv;
e1) furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a populaţiei;
e2) utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
f) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;
g) Abrogată prin punctul 3. din Lege nr. 243/2009 începând cu 02.07.2009.
h) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
i) primesc, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de alegător, paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;
j) primesc de la serviciile publice comunitare competente cărţile de identitate, cărţile de alegător, paşapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pe care le eliberează solicitanţilor;
k) ţin registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate.
(Ordonanta nr. 84/2001)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WordPress spam blocked by CleanTalk.

Acte de identitate si certificate de stare civila