Prezentare serviciu

Anunt important pentru perioada stării de alertă

În perioada stării de alertă, activitate de primire a cetățenilor la ghișeul compartimentului se face cu prioritate pentru persoanele care au făcute programări telefonice. Pentru solicitarea unei programări se poate apela nr. de telefon 0265-443417.

Persoanele care nu au programare vor putea fi primite în limita programului de lucru, după soluționarea programărilor.

La intrarea în sediul serviciului este obligatorie purtarea măștii, făcându-se și un triaj epidemiologic, constând în controlul temperaturii cetățenilor, dezinfectarea obligatorie a mâinilor acestora și evitarea aglomerării de persoane, în special în zona ghișeului.

Vă informăm că, în conformitate cu art. 45 din O.U.G. 70/2020, valabilitatea actelor expirate în după data de 01.03.2020 și până la expirarea stării de urgență sau alertă, este prelungită cu încă 90 de zile de la data încheierii stării de alertă.

Stare civilă

Evidența Persoanelor

Pașapoarte

Permise

Compartimentul Stare Civila se ocupa cu înregistrarea actelor și faptelor de stare civila: nașteri, căsătorii, decese, precum și cu transcrierea certificatelor de stare civila străine, schimbarea de nume pe cale administrativa Compartimentul Evidența Persoanelor se ocupa cu punerea în legalitate a cetățenilor cu acte de identitate, carte de identitate și carte de identitate provizorie, precum și cu furnizarea de informații din Registrul Național de Evidențta Persoanelor, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Anunt important!

Până la noi ordine, se suspendă activitatea punctului de lucru Târnăveni al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidenţa Paşapoartelor Simple Mureş.

Informații suplimentare pot fi obținute la nr. de telefon 0265-260475.

Până la stabilirea metodologiilor de lucru, care să ne permită furnizarea acestor servicii, cetățenii se vor adresa Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Târgu Mureș, str. Călărașilor, nr.26-28

 

Serviciile publice comunitare locale au următoarele atribuţii principale:
a) întocmesc, ţin evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă;
b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
c) întocmesc şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
d) întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii;
e) actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor cu datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv;
e1) furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a populaţiei;
e2) utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
f) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;
g) Abrogată prin punctul 3. din Lege nr. 243/2009 începând cu 02.07.2009.
h) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
i) primesc, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de alegător, paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;
j) primesc de la serviciile publice comunitare competente cărţile de identitate, cărţile de alegător, paşapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pe care le eliberează solicitanţilor;
k) ţin registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate.
(Ordonanta nr. 84/2001)

Leave a Comment

WordPress spam blocked by CleanTalk.