Înscrierea menţiunilor privind înregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea limbii materne

   Persoana al cărei nume de familie sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea – prin mențiune pe marginea acestor acte – a numelui de familie ori a prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne atât la rubricile privind titularul, cât și la cele referitoare la părinții săi.
   Cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ – teritoriale de domiciliu ori direct la S.P.C.L.E.P. ori, după caz, la sediul primăriei care are în păstrare actul de stare civilă.
   Cererea pentru înscrierea mențiunii se aprobă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 69, de către primarul unității administrativ – teritoriale, care are în păstrare registrele.
   Efectele aprobării se extind asupra copiilor minori și asupra celuilalt soț, dacă au nume de familie comun, numai dacă acesta din urmă își dă consimțământul.
   Pe baza aprobării se efectuează mențiune pe marginea actului de stare civilă și se eliberează un nou certificat, iar cel eliberat anterior se reține și se anulează.
   Dacă ofițerul de stare civilă nu poate stabili cu certitudine traducerea sau ortografierea în limba maternă, acesta cere solicitantului să prezinte o traducere sau o ortografiere oficială, autentificată de notarul public.

(art.115-116 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea nr. 64/2011 )

Acte de identitate si certificate de stare civila