Înscrierea menţiunilor privind înregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea limbii materne

Conform METODOLOGIE din 21 ianuarie 2011 cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011:

SECŢIUNEA 6: Înscrierea menţiunilor privind înregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea limbii materne

Art. 115 (1) Persoana al cărei nume de familie sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea – prin menţiune pe marginea acestor acte – a numelui de familie ori a prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne atât la rubricile privind titularul, cât şi la cele referitoare la părinţii săi.
(2) Cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de domiciliu ori direct la S.P.C.L.E.P. ori, după caz, la sediul primăriei care are în păstrare actul de stare civilă.
(3) Cererea pentru înscrierea menţiunii se aprobă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 69, de către primarul unităţii administrativ-teritoriale, care are în păstrare registrele.
(4) Efectele aprobării se extind asupra copiilor minori şi asupra celuilalt soţ, dacă au nume de familie comun, numai dacă acesta din urmă îşi dă consimţământul.
(5) Dacă soţii nu se înţeleg cu privire la extinderea efectelor aprobării asupra copiilor minori, se procedează conform art. 30 alin. (8) .
Art. 116 (1) Pe baza aprobării se efectuează menţiune pe marginea actului de stare civilă şi se eliberează un nou certificat, iar cel eliberat anterior se reţine şi se anulează.
(2) Dacă ofiţerul de stare civilă nu poate stabili cu certitudine traducerea sau ortografierea în limba maternă, acesta cere solicitantului să prezinte o traducere sau o ortografiere oficială, autentificată de notarul public.

Cererea de eliberare a certificatelor de stare civilă cu ortografia limbii materne atât la rubricile privind titularul, cât şi la cele referitoare la părinţii săi , potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 69 la Hotărârea nr. 64/2011 ( descarca în format DOC sau PDF)

Acte de identitate si certificate de stare civila