Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

DOCUMENTE NECESARE:
cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, semnată in fata lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor(SPCLEP);
– actul de identitate al solicitantului;
– documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie.

 Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului. Aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului SPCLEP.
 În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia poate fi dată în prezenta poliţistului de siguranţă publică, la notarul public ori la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din străinătate.

Acte de identitate si certificate de stare civila