Documente necesare pentru obtinerea actelor de identitate sau inscrierea mentiunii de resedinta

1. Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani – click aici
2. Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani – click aici
3.
a) Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei – click aici
b) Eliberarea actului de identitate ca urmare a preschimbarii buletinelor de identitate – click aici
c) Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului- click aici
d) Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor- click aici
e) Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior – click aici
4. Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate – click aici
5. Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române – click aici
6. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România – click aici
7. Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România – click aici
8. Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței – click aici
9. Dovada adresei de domiciliu – click aici
10. Contravaloarea actelor de identitate – click aici

Menționăm că, în conformitate cu H.G.295/2021, art. 42 al.(4) 
„Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document, făcându-se menţiune despre acest aspect pe cererea de eliberare a actului de identitate.”

Acte de identitate si certificate de stare civila