Înscrierea recunoașterii sau stabilirii filiației

  Recunoaşterea făcută ulterior de tatăl copilului născut în afara căsătoriei se face după cum urmează:

a) prin declaraţia scrisă, dată în faţa ofiţerului de stare civilă;
b) prin înscris autentic, în faţa notarului public;
c) prin testament.

  Declaraţia de recunoaştere a unui copil din afara căsătoriei se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naştere al celui recunoscut, pentru a se face menţiunea de recunoaştere pe marginea actului respectiv.

  Încuviinţarea purtării numelui pentru cei născuţi în afara căsătoriei şi recunoscuţi ulterior, se înscrie pe marginea actului de naştere în baza declaraţiei scrise a ambilor părinţi, dată numai în faţa ofiţerului de stare civilă care are în păstrare actul de naştere.

  Încuviinţarea purtării numelui unei persoane născute în afara căsătoriei, care a împlinit vârsta de 14 ani, se face numai cu acordul scris al acesteia, dat odată cu părinţii în faţa ofiţerului de stare civilă care are în păstrare actul de naştere, şi se înscrie pe marginea actului de naştere şi, după caz, pe actul de căsătorie.

Acte de identitate si certificate de stare civila