Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România

DOCUMENTE NECESARE:
cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată în fata lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor(SPCLEP);
– certificatul de naştere, original;
– certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original;
– certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original;
– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
– paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul de cetăţenie română emis de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, original şi copie;
– actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, achitata sediul serviciului Impozite și Taxe al primăriei Târnăveni, str.Republicii, nr.84 sau în contul municipiul Târnăveni.

 Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului. Aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului SPCLEP.
 În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia poate fi dată în prezenta poliţistului de siguranţă publică, la notarul public ori la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din străinătate.

Acte de identitate si certificate de stare civila