Audienţe

Pe perioada stării de alertă, programul de audiențe se supendă, cu excepția audiențelor la șeful S.P.C.L.E.P., pentru persoanele care doresc să solicite eliberarea actului de identitate în regim de urgență, prezentând documente care pot justifica urgența.

PROGRAM DE AUDIENTE

Primăria
Municipiului
TÂRNĂVENI

Primar
Nicolae-Sorin MEGHEŞAN
Joi 08 – 10
Viceprimar
Alin CIMPOCA
Marți 09 – 11
Secretar general
Ştefan BLĂNARU
Luni – Vineri 08 – 14
Şef S.P.C.L.E.P.
Sorin-Mircea SURDU
spclep@primariatarnaveni.ro
Luni – Vineri 09 – 13
Direcţia Generală de Evidenţă
a Persoanelor Mureş
Director D.G.E.P.
Codruţa SAVA
Marți 10 – 12
Joi 10 – 12

 

 

Acte de identitate si certificate de stare civila