Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate

DOCUMENTE NECESARE:
cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată în fata lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor(SPCLEP);
– 2 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
– documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reşedinţă, original;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii, achitata sediul serviciului Impozite si Taxe al primariei Tarnaveni, str.Republicii, nr.84 sau in contul municipiul Târnăveni.

 Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, dar prezinta un titlu locativ, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului. Aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului SPCLEP.
 În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia poate fi dată în prezenta poliţistului de siguranţă publică, la notarul public ori la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din străinătate.

Acte de identitate si certificate de stare civila