Formulare pentru căsătorie

Anexe la Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobata prin Hotărârea nr. 64/2011:

  1. Cerere pentru încheiere căsătorie în afara sediului primăriei, pe baza documentelor justificative, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 24 la Hotărârea nr. 64/2011 ( descarca in format DOC sau PDF)
  2. Cerere pentru încheierea căsătoriei înaintea expirării termenului de 10 zile, pentru motive temeinice, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 25 la Hotărârea nr. 64/2011 ( descarca in format DOC sau PDF)
  3. Cerere pentru încheierea căsătoriei în altă unitate administrativ-teritorială decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi au reşedinţa viitorii soţi, conform art.279, al.(2) din Codul Civil al României( descarca in format DOC sau PDF)

Acte de identitate si certificate de stare civila