Taxe

Taxe valabile incepand cu data de 01.01.2019

Beneficiar:     municipiul Târnăveni

Cod fiscal:     4323535

Banca:            Trezoreria Târnăveni

Denumire taxă

Valoare

lei

Cont
Taxa pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă şi duminică

300

RO25TREZ47921E155000XXXX
Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă

750

RO39TREZ47921150250XXXXX
Taxă eliberare carte de identitate

7

RO68TREZ47921330208XXXXX
Taxă eliberare carte de identitate provizorie

1

RO68TREZ47921330208XXXXX
Taxă furnizare date / persoana

2,5

RO68TREZ47921330208XXXXX
     

La efectuarea plătii prin ordin de plată, prima rubrică de detalii plată se completează cu „Denumire taxă”, iar a doua rubrică de detalii cu numele și CNP-ul persoanei pentru care se efectuează plata.

Leave a Comment