Resedinta

Documente necesare stabilirii reședinței:
– actul de identitate cu valabilitate mai mare de 30 de zile;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie.

Dacă solicitantul nu este proprietarul spațiului unde solicită stabilirea reședintei, este necesar acordul proprietarului.

Baza legala pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii de stabilire a reședintei este O.U. 97/2005:

”  Art. 26 (1) Cetățenii români au dreptul să îşi stabilească sau să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.
(2) Cetăţenii români nu pot avea în același timp decât un singur domiciliu și/sau o singură reședinţă. în cazul în care aceștia dețin mai multe locuințe, își pot stabili domiciliul sau reședința în oricare dintre ele.
 
Art. 31 (1) Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară.
(2) Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, care nu poate fi mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni privind stabilirea reşedinţei.
   
Art. 32 (1) Pentru înscrierea reşedinţei solicitantul va completa cererea pentru stabilirea reşedinţei, pe care o va depune împreună cu actul său de identitate şi cu unul dintre documentele prevăzute la art. 28.
(2) De la obligaţia de a solicita înscrierea în actul de identitate a reşedinţei sunt exceptate:
a) persoana care locuieşte la o altă adresă decât cea de domiciliu, în interesul serviciului sau în scop turistic;
b) persoana internată într-o unitate sanitară/medicală.
   Art. 33. -(1) Menţiunea privind reşedinţa se înscrie pe un document, denumit dovada de reşedinţă, care va însoţi cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate şi cartea de identitate provizorie.
(2) Dispoziţiile art. 14 alin. (6) sunt aplicabile şi în cazul eliberării dovezilor de reşedinţă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WordPress spam blocked by CleanTalk.

Acte de identitate si certificate de stare civila