Resedinta

Documente necesare stabilirii resedintei:

– actul de identitate cu valabilitate mai mare de 30 de zile;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie.

Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului unde solicita stabilirea resedintei, este necesar acordul proprietarului.

Baza legala pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii de stabilire a resedintei este O.U. 97/2005:

”   Art. 26.(1) Cetăţenii români au dreptul să îşi stabilească sau să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.
   (2) Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă. În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele.
   Art. 30. – Reşedinţa este acolo unde persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu.
   Art. 31.(1) Reşedinţa se înscrie în actul de identitate la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară.
   (2) Menţiunea de stabilire a reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni de stabilire a reşedinţei.
   Art. 32.(1) Pentru înscrierea reşedinţei solicitantul va completa cererea pentru stabilirea reşedinţei, pe care o va depune împreună cu actul său de identitate şi cu unul dintre documentele prevăzute la art. 28.
   (2) Se exceptează de la obligaţia prevăzută la alin. (1):
   a) persoana care locuieşte la o altă adresă decât cea de domiciliu, în interesul serviciului sau în scop turistic;
   b) persoana internată într-o unitate sanitară/medicală.
   Art. 33. – Menţiunea privind reşedinţa se completează pe un autocolant-tip care se aplică pe versoul actului de identitate.”

 

Leave a Comment

WordPress spam blocked by CleanTalk.