Înscrierea mențiunii de schimbare a numelui și/sau prenumelui intervenite în străinatate

Conform METODOLOGIE din 21 ianuarie 2011 cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011:

SECŢIUNEA 7: Înscrierea menţiunilor de schimbare a numelui şi/sau prenumelui intervenite în străinătate

Art. 117 (1) Schimbarea numelui şi/sau a prenumelui intervenită în străinătate, privind persoanele ale căror acte de naştere şi de căsătorie sunt înregistrate în România, se înscrie prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă, cu respectarea prevederilor art. 93.
(2) Documentele administrative sau judecătoreşti în baza cărora s-a dispus în străinătate schimbarea numelui de familie sau a prenumelui sunt supuse condiţiilor de legalizare/supralegalizare prevăzute la art. 72 alin. (6) .
(3) Cererea de înscriere a menţiunii se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se opereze menţiunea de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6) sau prin împuternicire avocaţială, şi este însoţită de următoarele documente:
a) documentul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, emis de autorităţile străine, în original şi în fotocopie;
b) traducerea legalizată a documentului, în original şi în fotocopie;
c) fotocopia certificatului de naştere şi/sau de căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii;
d) fotocopia paşaportului emis de autorităţile române sau, după caz, străine, al persoanei reprezentate.
Art. 118 (1) Cetăţenii români aflaţi în străinătate, în al căror statut civil a intervenit una dintre modificările referitoare la divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume – în cazul când schimbarea s-a făcut în baza unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau în unul dintre statele cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică ori hotărâri judecătoreşti care sunt recunoscute în prealabil de către tribunalul competent din ţară -, pot depune, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă, cerere însoţită de documentele justificative, în vederea înscrierii în registrele de stare civilă române a schimbărilor intervenite în statutul lor civil.
(2) Când schimbarea numelui şi/sau prenumelui se face în baza unui document administrativ, acesta, alături de celelalte documente prevăzute la art. 117 alin. (3) , se anexează în fotocopie legalizată de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă, în vederea înscrierii menţiunii.
(3) La înscrierea menţiunilor de schimbare a numelui de familie intervenite în străinătate, precum şi la eliberarea certificatelor de stare civilă titularilor actelor se aplică prevederile art. 113 alin. (1) şi (2) .
(4) M.A.E. – Dcons. trimite D.E.P.A.B.D. cererea, însoţită de întreaga documentaţie, cu privire la înscrierea menţiunilor pe marginea actelor de stare civilă.
(5) D.E.P.A.B.D. avizează înscrierea menţiunilor, procedează la procurarea certificatelor sau extraselor de stare civilă, după caz, şi le transmite, prin M.A.E. – Dcons.

2 comentarii la „Înscrierea mențiunii de schimbare a numelui și/sau prenumelui intervenite în străinatate”

 1. Daca intrebarea mai e de actualitate, va informez ca in conformitate cu H.G. 41/2003:
  „SECŢIUNEA a 7-a
  Înscrierea menţiunilor de schimbare a numelui
  şi/sau prenumelui intervenite în străinătate

  Art. 117. – (1) Schimbarea numelui şi/sau a prenumelui intervenită în străinătate, privind persoanele ale căror acte de naştere şi de căsătorie sunt înregistrate în România, se înscrie prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă, cu respectarea prevederilor art. 93.
  (2) Documentele administrative sau judecătoreşti în baza cărora s-a dispus în străinătate schimbarea numelui de familie sau a prenumelui sunt supuse condiţiilor de legalizare/supralegalizare prevăzute la art. 72 alin. (6).
  (3) Cererea de înscriere a menţiunii se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se opereze menţiunea de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6) sau prin împuternicire avocaţială, şi este însoţită de următoarele documente:
  a) documentul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, emis de autorităţile străine, în original şi în fotocopie;
  b) traducerea legalizată a documentului, în original şi în fotocopie;
  c) fotocopia certificatului de naştere şi/sau de căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii;
  d) fotocopia paşaportului emis de autorităţile române sau, după caz, străine, al persoanei reprezentate.
  Art. 118. – (1) Cetăţenii români aflaţi în străinătate, în al căror statut civil a intervenit una dintre modificările referitoare la divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume – în cazul când schimbarea s-a făcut în baza unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau în unul dintre statele cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică ori hotărâri judecătoreşti care sunt recunoscute în prealabil de către tribunalul competent din ţară -, pot depune, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă, cerere însoţită de documentele justificative, în vederea înscrierii în registrele de stare civilă române a schimbărilor intervenite în statutul lor civil.
  (2) Când schimbarea numelui şi/sau prenumelui se face în baza unui document administrativ, acesta, alături de celelalte documente prevăzute la art. 117 alin. (3), se anexează în fotocopie legalizată de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă, în vederea înscrierii menţiunii.
  (3) La înscrierea menţiunilor de schimbare a numelui de familie intervenite în străinătate, precum şi la eliberarea certificatelor de stare civilă titularilor actelor se aplică prevederile art. 113 alin. (1) şi (2).
  (4) M.A.E. – D.C. trimite D.E.P.A.B.D. cererea, însoţită de întreaga documentaţie, cu privire la înscrierea menţiunilor pe marginea actelor de stare civilă.
  (5) D.E.P.A.B.D. avizează înscrierea menţiunilor, procedează la procurarea certificatelor sau extraselor de stare civilă, după caz, şi le transmite, prin M.A.E. – D.C., care solicită titularului achitarea taxelor consulare aferente.”

  Atentie la prevederile alin.6 din art.72:
  ” (6) Documentele administrative emise de autorităţile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum şi traducerile acestora, care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează;
  b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;
  c) documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992, cu completările ulterioare.”
  Compartimentul de stare civila poate fi contactat telefonic apeland centrala primariei Tarnaveni la nr. +40265443400.

 2. Buna ziua
  Ma numesc L—— si sunt nascut in Tirnaveni pe – August 1979.
  In 2005 am imigrat in Canada si in 2010 am facut o cerere de schimbare de nume , aici in Canada din H—— (numele meu la nastere) in L——–.
  Baiatul meu e nascut in Canada pe 19 Mai 2008 si i-am dat numele la nastere H———– si l-am inscris in registrul de stare civila din Romania prin intermediul Consulatului Romanesc la Montreal , iar cand am facut cererea de schimbare de nume ptr mine am facut-o si pentru el.
  In concluzie Amandoi avem certificate de nastere romanesti pe numele vechi (H— D— respectiv L— A—- S—-) iar certificatele de nastere Canadiene, pasapoarte si toate actele canadiene sunt pe numele nou (L—) si vreau sa fac cererea de schimbare de nume in Romania prin intermediul unui prieten din Romania cu o imputernicire speciala.
  Intrebarea este:
  Pot sa-l trimit sa depuna cerere de schimbare de nume pentru noi doi la Primaria Tarnaveni sau e obligat sa mearga la Bucuresti?
  Pot sa am numarul de telefon de la departamentul care se ocupa de asta?

  Va multumesc anticipat,
  Dorel Lupu

Comentariile sunt închise.

Acte de identitate si certificate de stare civila