Termen

ANUNŢ

Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 97/2005, art. 15. aliniatul (5)

 „Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.”
Eliberarea actelor de identitate de către SPCLEP Târnăveni se face într-un termen mediu de 10 zile.

Există posibilitatea reducerii termenului pentru obţinerea cărţilor de identitate, în situaţii sau pentru motive care pot justifica o astfel de solicitare, în urma unei audienţe la şeful serviciului.

Leave a Comment