Termen

Conform Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 8, aliniatul (1) și art. 9:
   „Art. 8  (1) Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.
    Art. 9  În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o informare şi o cercetare mai amănunţită, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile

   Eliberarea actelor de identitate de către S.P.C.L.E.P. Târnăveni se face într-un termen mediu de 10 zile.

   Există posibilitatea reducerii termenului pentru obținerea cărților de identitate, în situații sau pentru motive care pot justifica o astfel de solicitare, în urma unei audiențe la șeful serviciului și completarea unei cereri.

Compartiment Stare civilă:

În activitatea de stare civilă, termenul de soluționare al cererilor cetățenilor este de 30 de zile, prevăzut la art. 8 alin.(2) din O.G. 27/2002 cu modificările și completările ulterioare cu excepția cazurilor în care legea specială dispune altfel.
În acest sens, exemplificăm:
Transcrierea certificatelor și a extraselor de stare civilă privind cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, cu excepția celor care au redobândit cetățenia română, se face în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere – art. 41 alin. (6) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Cererea de reconstituire sau de întocmire ulterioară a unui act de stare civilă se soluționează în termen de 30 de zile, prin dispoziție a primarului – art. 54 alin. (12) din Legea nr. 119/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare
Cererea de rectificare a actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe acestea se soluționează în termen de 30 de zile prin emiterea dispoziției primarului – art. 58 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Cererea de schimbare a numelui pe cale administrativă, se soluționează prin emiterea de către președintele consiliului județean, respectiv primarul general al municipiului București, a dispoziției de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 30 de zile de la primirea cererii de către serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor/D.G.E.P.M.B., în conformitate cu art. 4112 alin.(2) din L.119/1996, cu modificările și completările ulterioare.

 

2 comentarii la „Termen”

  1. In cazuri speciale( plecarea in alta tara) se poate elibera cartea de indentitate in mai putin de 6 zile de la solicitare?

    1. Urgența trebuie să fie justificată cu un document( document de la firmă că sunteți în concediu în perioada…, o delegație de la firmă din care rezultă perioada în care trebuie să fiți în străinătate, etc.). Oricum, primul pas este să depuneți cererea la ghișeul serviciului, apoi puteți solicita o audiență în care să prezentați documentele ce justifică urgența.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WordPress spam blocked by CleanTalk.

Acte de identitate si certificate de stare civila