Contact

Evidenta Persoanelor

str. 22 Decembrie nr.2,
Tarnaveni,
545600, jud.Mures
Tel.: 0265-443417
Fax: 0265-446152
e-mail: spclep_tarnaveni@yahoo.com
Program de lucru cu publicul
Luni 9 – 13
Marti 9 – 13 si 15 – 19
Miercuri 9 – 13
Joi 9 – 13
Vineri 9 – 13

Stare Civila

str. Piata Primariei nr.6,
Tarnaveni,
545600, jud.Mures
Tel.: 0265-443400
Fax: 0265-446312
e-mail: spclep_tarnaveni@yahoo.com
Program de lucru cu publicul
Luni 7 – 15
Marti 7 – 15
Miercuri 7 – 15
Joi 7 – 15
Vineri 7 – 14

2 Comments

 • LOGOFATU MIRELA NICOLETA spune:

  Ce acte sunt necesare pentru eliberarea unui pasaport pentru fiul meu, care are 10 ani ?
  Multumesc,

  • spclep_evp spune:

   Minorilor cetăţeni români, care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie în strainătate, li se eliberează paşapoarte simple electronice în următoarele condiţii:
   a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau, după caz, a reprezentantului legal;
   Emiterea paşaportului simplu electronic pentru minor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cu excepţia situaţiilor prevazute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează numai dupa soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţa în condiţiile legii.
   Documentele necesare pentru eliberarea paşaportului simplu electronic în cazul minorilor cu domiciliul în România, care nu au împlinit vârsta de 14 ani:
   • certificatul de naştere al minorului, în original;
   • document(e) de identitate ale parinţilor sau al unuia dintre parinţi, al reprezentantului legal sau, dupa caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
   • dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, completate pe numele minorului, în original;
   • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există
   • în situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoană împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:
   – procură specială sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
   – procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
   – hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
   – hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului, în original;
   – actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;
   – act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original.

   Pentru informatii detaliate, accesati:
   http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/indexActe1.html

Leave a Comment