Adeverință reducere vârstă de pensionare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 163 din 3 august 2020 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,

„ Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor bituminoase, a extracţiei şi prelucrării minereurilor feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat şi siliciu sau de radiaţii din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, a pulberilor metalice şi/sau de cocs metalurgic, precum şi a emisiilor de amoniac şi derivate, respectiv localităţile Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna, Târgu Mureş, Drobeta-Turnu Severin, Târnăveni, Slatina, Turnu Măgurele, Râmnicu Vâlcea, Petroşani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoasa, Uricani, Hunedoara, Călan, Brad, Criscior, Veţel, Şoimuş, Baia de Criş, Ghelari, Teliuc, Certej, Băiţa, Orăştie, Deva din judeţul Hunedoara, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4). ”

Având în vedere Normele de aplicare ale Legii nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare, S.P.C.L.E.P. Târnăveni furnizează anexa nr.5, prevăzută în aceste norme, necesară la reducerea vârstei de pensionare în conformitate cu art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 .

Pentru obținerea acestei adeverințe, este necesară depunerea unei solicitări de furnizare date conform formularului de mai jos și achitarea taxei de furnizare date. Taxa pentru furnizarea datelor este calculată pe persoană şi se poate plăti la Serviciul Impozite și Taxe Târnăveni, online sau la oficiile poștale, prin mandat poștal, în contul specificat în pagina cuprinzând taxele serviciului.

Formular solicitare anexa nr.5 din Normele de aplicare ale Legii nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare ( descarcă în format DOC sau PDF)


Acte de identitate si certificate de stare civila