Formulare ptr. înregistrare naștere

Anexe la Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobata prin Hotărârea nr. 64/2011:

  1. Declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 41 la Hotărârea nr. 64/2011 ( descarca in format DOC sau PDF)
  2. Declaraţia din care să rezulte la care dintre părinţi are copilul domiciliul, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 19 la Hotărârea nr. 64/2011 ( descarca in format DOC sau PDF)
  3. Declaraţia scrisă a uneia dintre persoanele prevăzute la art. 16 din Legea nr. 119/1996, republicată, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 19-1 la Hotărârea nr. 64/2011 ( descarca in format DOC sau PDF)
  4. Declaraţia scrisă a uneia dintre persoanele prevăzute la art. 16 din Legea nr. 119/1996, republicată, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 19-2 la Hotărârea nr. 64/2011 ( descarca in format DOC sau PDF)
  5. Cererea scrisă a declarantului pentru întocmirea actului de naştere după împlinirea termenului de 30 de zile, prevăzut la art. 29 alin. (1) lit. a) şi d),  potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 19-5  la Hotărârea nr. 64/2011 ( descarca in format DOC sau PDF)
  6. Declaraţie persoanei a cărei naştere nu a fost înregistrată,  potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 20  la Hotărârea nr. 64/2011 ( descarca in format DOC sau PDF)
  7. Declaraţie părinţilor sau ocrotitorului/reprezentantului legal ai/al persoanei a cărei naştere nu a fost înregistrată,  potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 21  la Hotărârea nr. 64/2011 ( descarca in format DOC sau PDF)
  8. Declaraţia mamei, a cărei naştere nu a fost înregistrată, din care să rezulte dacă are vreun copil a cărui naştere a fost înregistrată în conformitate cu prevederile art. 14-1 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 21-2  la Hotărârea nr. 64/2011 ( descarca in format DOC sau PDF)

Acte de identitate si certificate de stare civila