Eliberare dovezii privind înregistrarea unui act de stare civilă(anexa nr.9 din Metodologia aprobată prin H.G. nr.64/2011)


Cerere eliberare dovadă privind înregistrarea unui act de stare civilă( DOC sau PDF)

Acte de identitate si certificate de stare civila