Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate

S.P.C.L.E.P. vă informează asupra modului de eliberare a actului de identitate la

expirarea termenului de valabilitate:

 

Actul de identitate care urmează să expire poate fi preschimbat cu cel mult 180 de zile înainte de data expirării. Este obligatorie solicitarea unei noi cărți de identitate cu cel puțin 15 zile înainte de expirare.

 

Documentele necesare sunt:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate și cartea de alegător, care expiră;
 • certificatul de naștere și certificatul de căsătorie (dacă este cazul), original și copie;
 • hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă (dacă este cazul), original și copie;
 • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate- 7 Lei-  sau a cărții de identitate provizorie- 1 Leu-, achitată la Serviciul Impozite și Taxe al municipiului Târnăveni sau în contul primăriei municipiului, aflat la Trezorerie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente

 1. acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare;
 2. declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
 3. declarația pe proprie răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existenta unui imobil și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) și b). Pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții lor legali;
 4. documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Declarația de primire în spațiu poate fi dată în fata lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor, a polițistului de siguranță publică, a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

 

Programul S.P.C.L.E.P. de primire cereri și ridicare acte de identitate este:

 

LUNI – VINERI   9 – 13  
MARȚI 9 – 13 şi 15 -19

Leave a Comment

WordPress spam blocked by CleanTalk.