Eliberarea actului de identitate în cazul schimbării domiciliului sau a preschimbarii buletinului de identitate

S.P.C.L.E.P. vă informează asupra modului de eliberare a actului de identitate în cazul

schimbării domiciliului sau a preschimbarii buletinului de identitate

Preschimbarea buletinului de identitate se face la cererea titularului sau a reprezentantului legal al acestuia , oricând în perioada de valabilitate sau cu minim 15 zile înainte de expirare.

Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în termen de 15 zile de la schimbarea domiciliului. Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document.

Documentele necesare sunt:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • actul de identitate și cartea de alegător, care expiră;
  • certificatul de naștere și certificatul de căsătorie (dacă este cazul), original și copie;
  • hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă (dacă este cazul), original și copie;
  • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
  • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
  • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate- 7 Lei-  sau a cărții de identitate provizorie- 1 Leu-, achitată la Serviciul Impozite și Taxe al municipiului Târnăveni sau în contul primăriei municipiului, aflat la Trezorerie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente

 1. acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare;
 2. declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
 3. declarația pe proprie răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existenta unui imobil și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) și b). Pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții lor legali;
 4. documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

 

Programul S.P.C.L.E.P. de primire cereri și ridicare acte de identitate este:

 

LUNI – VINERI   9 – 13  
MARȚI 9 – 13 şi 15 -19

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WordPress spam blocked by CleanTalk.